Cường Mobile chuyên Vertu, Apple, Nokia, smart phone, điện thoại cũ.

 Cường Mobile chuyên Vertu, Apple, Nokia, smart phone, điện thoại cũ.
Vertu Bently Vertu Signature S Vertu Signature Red Gold Vertu Signature Rose Gold Mixed Metal Vertu Signature S Vertu Signature S Vertu Signature S
iPhone 6S Plus 128GB
20.800.000 VNĐ
iPhone 6s 128GB
19.500.000 VNĐ
iPhone 6s 64Gb
17.200.000 VNĐ
iPhone 6S Plus 64GB
19.500.000 VNĐ
 iPad Mini 4 64Gb 4G
13.900.000 VNĐ
 IPad Air2 16Gb 4G
11.890.000 VNĐ
 IPad Air2 64Gb 4G
14.500.000 VNĐ
IPad Mini 4 128Gb 4G
16.300.000 VNĐ