Cường Mobile Điện thoại siêu sang tại Hà Nội

 Cường Mobile Điện thoại siêu sang tại Hà Nội
Vertu Bently Vertu Signature Red Gold Vertu Signature S Vertu Signature Rose Gold Mixed Metal Vertu Signature S Vertu Signature S Vertu Signature S
iPhone 6S Plus 128GB
23.290.000 VNĐ
iPhone 6s 128GB
20.290.000 VNĐ
iPhone 6s 64Gb
18.190.000 VNĐ
iPhone 6S Plus 64GB
20.800.000 VNĐ
 iPad Mini 4 64Gb 4G
14.500.000 VNĐ
 IPad Air2 16Gb 4G
11.890.000 VNĐ
 IPad Air2 64Gb 4G
13.590.000 VNĐ
IPad Mini 4 128Gb 4G
16.690.000 VNĐ